eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 21

NGC 21
Objekt NGC 21 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 21 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x0.7'
veľkosť: V=12.7m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h10m47s; Dec= 33°21'7"
RedShift (z): 0.015911
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 21: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 21 : PGC 767, NGC 29, UGC 100, MCG 5-1-48, IRAS 00082+3304, CGCG 499-66, KAZ 19

Blízke objekty: NGC 19, NGC 20, NGC 22, NGC 23

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.