eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 23

NGC 23
Objekt NGC 23 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 23 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x1.3'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h9m53.3s; Dec= 25°55'26"
RedShift (z): 0.015231
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 23: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 23 : PGC 698, UGC 89, MCG 4-1-33, MK 545, IRAS 00073+2538, CGCG 477-62, CGCG 478-34, KUG 0007+256

Blízke objekty: NGC 21, NGC 22, NGC 24, NGC 25

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.