eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2102

NGC 2102
Objekt NGC 2102 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2102 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.00'
veľkosť: V=11.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h42m20.6s; Dec= -69°29'14"
Iné mená objektu NGC 2102 : ESO 57-SC29, in LMC

Blízke objekty: NGC 2100, NGC 2101, NGC 2103, NGC 2104

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.