eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2109

NGC 2109
Objekt NGC 2109 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2109 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.00'
velikosti: V=12.2m; B=12.6m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h44m23s; Dec= -68°32'52"
Jiné názvy objektu NGC 2109 : ESO 57-SC34, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2107, NGC 2108, NGC 2110, NGC 2111

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.