eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2107

NGC 2107
Objekt NGC 2107 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2107 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.10'
velikosti: V=11.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h43m13s; Dec= -70°38'24"
Jiné názvy objektu NGC 2107 : ESO 57-SC32

Nedaleko objekty: NGC 2105, NGC 2106, NGC 2108, NGC 2109

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.