eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2107

NGC 2107
Voorwerp NGC 2107 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2107 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Mensae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 2.10'
omvang: V=11.5m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h43m13s; Dec= -70°38'24"
Andere namen van het object NGC 2107 : ESO 57-SC32

Objecten in de buurt: NGC 2105, NGC 2106, NGC 2108, NGC 2109

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.