eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2107

NGC 2107
objekt NGC 2107 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2107 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.10'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t43m13s; Dec= -70°38'24"
Andre objektnavn NGC 2107 : ESO 57-SC32

Naboobjekter: NGC 2105, NGC 2106, NGC 2108, NGC 2109

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.