eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2105

NGC 2105
objekt NGC 2105 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2105 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m; B=12.3m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t44m19.2s; Dec= -66°55'4"
Andre objektnavn NGC 2105 : ESO 86-SC29, in LMC

Naboobjekter: NGC 2103, NGC 2104, NGC 2106, NGC 2107

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.