eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2105

NGC 2105
Objekt NGC 2105 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2105 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.70'
magnitud: V=12.2m; B=12.3m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h44m19.2s; Dec= -66°55'4"
Övriga namn på objektet NGC 2105 : ESO 86-SC29, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2103, NGC 2104, NGC 2106, NGC 2107

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.