eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2105

NGC 2105
Obiekt NGC 2105 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2105 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.70'
Wielkość gwiazd: V=12.2m; B=12.3m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h44m19.2s; Dec= -66°55'4"
Inne nazwy obiektów NGC 2105 : ESO 86-SC29, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2103, NGC 2104, NGC 2106, NGC 2107

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.