eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2107

NGC 2107
Obiekt NGC 2107 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2107 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 2.10'
Wielkość gwiazd: V=11.5m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h43m13s; Dec= -70°38'24"
Inne nazwy obiektów NGC 2107 : ESO 57-SC32

Sąsiadujące obiekty: NGC 2105, NGC 2106, NGC 2108, NGC 2109

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.