eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2114

NGC 2114
Voorwerp NGC 2114 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2114 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.00'
omvang: V=12.5m; B=12.6m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h46m12.2s; Dec= -68°2'54"
Andere namen van het object NGC 2114 : ESO 57-SC37, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2112, NGC 2113, NGC 2115B, NGC 2115A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.