eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2114

NGC 2114
Obiekt NGC 2114 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2114 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=12.5m; B=12.6m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h46m12.2s; Dec= -68°2'54"
Inne nazwy obiektów NGC 2114 : ESO 57-SC37, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2112, NGC 2113, NGC 2115B, NGC 2115A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.