eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2113

NGC 2113
Obiekt NGC 2113 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2113 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Wymiary kątowe: 1.80'
Wielkość gwiazd: V=12.3m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h45m24.6s; Dec= -69°46'27"
Inne nazwy obiektów NGC 2113 : ESO 57-EN36

Sąsiadujące obiekty: NGC 2111, NGC 2112, NGC 2114, NGC 2115B

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.