eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2118

NGC 2118
Objekt NGC 2118 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2118 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.30'
magnitud: V=12.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h47m39.6s; Dec= -69°7'55"
Övriga namn på objektet NGC 2118 : ESO 57-SC39, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2116, NGC 2117, NGC 2119, NGC 2120

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.