eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2119

NGC 2119
objekt NGC 2119 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2119 - galakse i stjernebildet Orionis
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t57m26.9s; Dec= 11°56'56"
Rødforskyvning (z): 0.011958
Avstand fra solen til NGC 2119: basert på redshiftverdien (z) - 50.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2119 : PGC 18136, UGC 3380

Naboobjekter: NGC 2117, NGC 2118, NGC 2120, NGC 2121

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.