eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 212

NGC 212
Voorwerp NGC 212 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 212 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Phoenicis
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.00'x0.9'
omvang: V=13.3m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h40m13.4s; Dec= -56°9'9"
roodverschuiving (z): 0.027552
De afstand van de zon tot NGC 212: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 116.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 212 : PGC 2417, ESO 150-18, AM 0038-562

Objecten in de buurt: NGC 210, NGC 211, NGC 213, NGC 214

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.