eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 212

NGC 212
Objekt NGC 212 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 212 - galax i stjärnbild Phoenicis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h40m13.4s; Dec= -56°9'9"
rödförskjutning (z): 0.027552
Avståndet från solen till NGC 212: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 116.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 212 : PGC 2417, ESO 150-18, AM 0038-562

Närliggande objekt: NGC 210, NGC 211, NGC 213, NGC 214

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.