eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2130

NGC 2130
Objekt NGC 2130 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2130 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.20'
magnitud: V=12.0m; B=12.4m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h52m23.8s; Dec= -67°20'3"
Övriga namn på objektet NGC 2130 : ESO 86-SC37, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2128, NGC 2129, NGC 2131, NGC 2132

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.