eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2131

NGC 2131
Objekt NGC 2131 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2131 - galax i stjärnbild Leporis
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.5'
magnitud: V=14.0m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h58m47.2s; Dec= -26°39'11"
rödförskjutning (z): 0.005571
Avståndet från solen till NGC 2131: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2131 : PGC 18172, ESO 488-50

Närliggande objekt: NGC 2129, NGC 2130, NGC 2132, NGC 2133

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.