eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2131

NGC 2131
objekt NGC 2131 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2131 - galakse i stjernebildet Leporis
Typen: IBm - irregulær galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.10'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=14.6m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t58m47.2s; Dec= -26°39'11"
Rødforskyvning (z): 0.005571
Avstand fra solen til NGC 2131: basert på redshiftverdien (z) - 23.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2131 : PGC 18172, ESO 488-50

Naboobjekter: NGC 2129, NGC 2130, NGC 2132, NGC 2133

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.