eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2132

NGC 2132
objekt NGC 2132 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2132 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Pictoris
Typen: *Grp -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 45.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t55m9.1s; Dec= -59°54'37"
Andre objektnavn NGC 2132 : ESO 120-?22, around SAO 234207 (8.0)

Naboobjekter: NGC 2130, NGC 2131, NGC 2133, NGC 2134

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.