eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2133

NGC 2133
objekt NGC 2133 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2133 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=12.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t51m28.8s; Dec= -71°10'30"
Andre objektnavn NGC 2133 : ESO 57-SC46

Naboobjekter: NGC 2131, NGC 2132, NGC 2134, NGC 2135

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.