eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2133

NGC 2133
Objekt NGC 2133 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2133 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.70'
magnitud: B=12.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h51m28.8s; Dec= -71°10'30"
Övriga namn på objektet NGC 2133 : ESO 57-SC46

Närliggande objekt: NGC 2131, NGC 2132, NGC 2134, NGC 2135

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.