eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2135

NGC 2135
Objekt NGC 2135 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2135 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=12.1m; B=12.2m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h53m35s; Dec= -67°25'38"
Övriga namn på objektet NGC 2135 : ESO 86-SC39, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2133, NGC 2134, NGC 2136, NGC 2137

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.