eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2135

NGC 2135
Objekt NGC 2135 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2135 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.00'
velikosti: V=12.1m; B=12.2m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h53m35s; Dec= -67°25'38"
Jiné názvy objektu NGC 2135 : ESO 86-SC39, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2133, NGC 2134, NGC 2136, NGC 2137

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.