eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2136

NGC 2136
Objekt NGC 2136 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2136 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.90'
velikosti: V=10.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h52m58.5s; Dec= -69°29'33"
Jiné názvy objektu NGC 2136 : ESO 57-SC48, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2134, NGC 2135, NGC 2137, NGC 2138

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.