eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2138

NGC 2138
Objekt NGC 2138 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2138 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.00'
velikosti: V=13.8m; B=14.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h54m48.8s; Dec= -65°50'7"
Jiné názvy objektu NGC 2138 : ESO 86-SC40, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2136, NGC 2137, NGC 2139, NGC 2140

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.