eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2138

NGC 2138
Voorwerp NGC 2138 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2138 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.00'
omvang: V=13.8m; B=14.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h54m48.8s; Dec= -65°50'7"
Andere namen van het object NGC 2138 : ESO 86-SC40, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2136, NGC 2137, NGC 2139, NGC 2140

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.