eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2138

NGC 2138
objekt NGC 2138 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2138 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.8m; B=14.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t54m48.8s; Dec= -65°50'7"
Andre objektnavn NGC 2138 : ESO 86-SC40, in LMC

Naboobjekter: NGC 2136, NGC 2137, NGC 2139, NGC 2140

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.