eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2137

NGC 2137
objekt NGC 2137 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2137 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m; B=12.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t53m13.2s; Dec= -69°28'55"
Andre objektnavn NGC 2137 : ESO 57-SC49, in LMC

Naboobjekter: NGC 2135, NGC 2136, NGC 2138, NGC 2139

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.