eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2137

NGC 2137
Obiekt NGC 2137 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2137 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Wielkość gwiazd: V=12.7m; B=12.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h53m13.2s; Dec= -69°28'55"
Inne nazwy obiektów NGC 2137 : ESO 57-SC49, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2135, NGC 2136, NGC 2138, NGC 2139

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.