eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2135

NGC 2135
Obiekt NGC 2135 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2135 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=12.1m; B=12.2m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h53m35s; Dec= -67°25'38"
Inne nazwy obiektów NGC 2135 : ESO 86-SC39, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2133, NGC 2134, NGC 2136, NGC 2137

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.