eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2136

NGC 2136
Obiekt NGC 2136 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2136 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.90'
Wielkość gwiazd: V=10.5m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h52m58.5s; Dec= -69°29'33"
Inne nazwy obiektów NGC 2136 : ESO 57-SC48, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2134, NGC 2135, NGC 2137, NGC 2138

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.