eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2136

NGC 2136
Voorwerp NGC 2136 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2136 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.90'
omvang: V=10.5m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h52m58.5s; Dec= -69°29'33"
Andere namen van het object NGC 2136 : ESO 57-SC48, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2134, NGC 2135, NGC 2137, NGC 2138

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.