eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2136

NGC 2136
Objekt NGC 2136 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2136 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.90'
magnitud: V=10.5m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h52m58.5s; Dec= -69°29'33"
Övriga namn på objektet NGC 2136 : ESO 57-SC48, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2134, NGC 2135, NGC 2137, NGC 2138

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.