eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2138

NGC 2138
Objekt NGC 2138 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2138 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=13.8m; B=14.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h54m48.8s; Dec= -65°50'7"
Övriga namn på objektet NGC 2138 : ESO 86-SC40, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2136, NGC 2137, NGC 2139, NGC 2140

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.