eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2138

NGC 2138
Obiekt NGC 2138 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2138 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=13.8m; B=14.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h54m48.8s; Dec= -65°50'7"
Inne nazwy obiektów NGC 2138 : ESO 86-SC40, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2136, NGC 2137, NGC 2139, NGC 2140

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.