eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2134

NGC 2134
objekt NGC 2134 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2134 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.1m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t51m56.7s; Dec= -71°5'50"
Andre objektnavn NGC 2134 : ESO 57-SC47

Naboobjekter: NGC 2132, NGC 2133, NGC 2135, NGC 2136

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.