eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2129

NGC 2129
objekt NGC 2129 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2129 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Geminorum
Typen: III3p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.7m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t1m6.5s; Dec= 23°19'4"
Andre objektnavn NGC 2129 : OCL 467

Naboobjekter: NGC 2127, NGC 2128, NGC 2130, NGC 2131

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.