eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2129

NGC 2129
Voorwerp NGC 2129 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2129 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Geminorum
Type: III3p -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=6.7m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h1m6.5s; Dec= 23°19'4"
Andere namen van het object NGC 2129 : OCL 467

Objecten in de buurt: NGC 2127, NGC 2128, NGC 2130, NGC 2131

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.