eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2129

NGC 2129
Objekt NGC 2129 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2129 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Geminorum
Typ: III3p -
Úhlové rozměry: 6.00'
velikosti: V=6.7m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h1m6.5s; Dec= 23°19'4"
Jiné názvy objektu NGC 2129 : OCL 467

Nedaleko objekty: NGC 2127, NGC 2128, NGC 2130, NGC 2131

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.