eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2127

NGC 2127
Objekt NGC 2127 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2127 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.20'
velikosti: V=11.6m; B=12.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h51m22.4s; Dec= -69°21'41"
Jiné názvy objektu NGC 2127 : ESO 57-SC45, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2125, NGC 2126, NGC 2128, NGC 2129

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.