eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2126

NGC 2126
Objekt NGC 2126 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2126 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Aurigae
Typ: II1p -
Úhlové rozměry: 6.00'
velikosti: V=10.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h2m32.9s; Dec= 49°51'57"
Jiné názvy objektu NGC 2126 : OCL 418

Nedaleko objekty: NGC 2124, NGC 2125, NGC 2127, NGC 2128

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.