eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2126

NGC 2126
Obiekt NGC 2126 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2126 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Woźnica
Тип: II1p -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=10.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h2m32.9s; Dec= 49°51'57"
Inne nazwy obiektów NGC 2126 : OCL 418

Sąsiadujące obiekty: NGC 2124, NGC 2125, NGC 2127, NGC 2128

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.