eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2126

NGC 2126
Objekt NGC 2126 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2126 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Aurigae
Typ: II1p -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
magnitud: V=10.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h2m32.9s; Dec= 49°51'57"
Övriga namn på objektet NGC 2126 : OCL 418

Närliggande objekt: NGC 2124, NGC 2125, NGC 2127, NGC 2128

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.