eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2143

NGC 2143
Objekt NGC 2143 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2143 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Orionis
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 11.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h3m7.4s; Dec= 5°43'42"

Närliggande objekt: NGC 2141, NGC 2142, NGC 2144, NGC 2145

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.