eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 216

NGC 216
Objekt NGC 216 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 216 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.7'
magnitud: V=13.2m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h41m27.1s; Dec= -21°2'43"
rödförskjutning (z): 0.005150
Avståndet från solen till NGC 216: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 216 : PGC 2478, ESO 540-15, MCG -4-2-35, HARO 13

Närliggande objekt: NGC 214, NGC 215, NGC 217, NGC 218

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.