eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2171

NGC 2171
objekt NGC 2171 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2171 - en sky av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: *Cloud -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t44m13.8s; Dec= -70°40'9"
Andre objektnavn NGC 2171 : in LMC

Naboobjekter: NGC 2169, NGC 2170, NGC 2172, NGC 2173

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.