eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2169

NGC 2169
objekt NGC 2169 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2169 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Orionis
Typen: I3p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=5.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t8m24.3s; Dec= 13°57'53"
Andre objektnavn NGC 2169 : OCL 481

Naboobjekter: NGC 2167, NGC 2168, NGC 2170, NGC 2171

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.